СКОРАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ -  58-31-16 

Юридические услуги

НОВОСТИ

13.02.2020

Как работать бизнесу в условиях нововведений в трудовом законодательстве

Подробнее...

Бухгалтерські послуги для вашого бізнесу

Організуємо бухгалтерію з нуля або підключимося на будь-якому етапі

Подробнее...

21.11.2019

Впровадження системи безпечності харчової продукції НАССР та закону України щодо маркування харчової продукції – нагальні питання сьогодення

Подробнее...

15.11.2019 г.

15.11.2019 Семинар "Изменения в украинском законодательстве. Актуальные вопросы производства, оборота, качества и безопасности пищевых продуктов."

Подробнее...

15.11.2019

15.11.2019 Семинар "Изменения в украинском законодательстве. Актуальные вопросы производства, оборота, качества и безопасности пищевых продуктов."

Семинар на тему: "Изменения в украинском законодательстве. Актуальные вопросы производства, оборота, качества и безопасности пищевых продуктов."

Подробнее...

Задать вопрос

16/07/2019

 

З 20 вересня 2019 року вступає в законну силу  вимога ЗУ року «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» про обов’язкове впровадження системи безпеки харчової продукції НАССР  (ХАССП).

 

Система управління безпекою продукції НАССР - це перш за все попереджувальна система, яка передбачає проведення систематичної оцінки і контролю небезпечних показників (біологічних, хімічних, фізичних) в критичних точках технологічного процесу (виробництво, транспортування, зберігання, підготовка (нарізка, розфасовка), реалізація). На сьогоднішній день управління безпечністю харчової продукції застосовують, як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію в ЄС, США, Канаді, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країнах світу.

 

Підприємці дуже повільно починають усвідомлювати, які небезпеки несе їх діяльності затримка впровадження системи у сфері діяльності, яка підпадає під дію закону.

 

У відповідності з вимогами  закону України  № 2042-VIII від18 травня 2017 року    «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»  за невиконання вимог накладаються  штрафні санкції:

 

Стаття 65. Відповідальність за порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми

 

1. Оператори ринку несуть відповідальність за такі правопорушення:

 

4) невиконання визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат (125190,00 грн), на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат  (62595,00 грн);

 

Взагалі, майже всі підприємства, керівники та персонал яких відповідально відносяться до своїх обов’язків, працюють у відповідності до вимог чинного законодавства, державних санітарних норм і правил, державних стандартів на продукцію. І тому, впровадження системи безпеки харчової продукції – це систематизація  роботи служб, технологічних процесів (виробництво, зберігання, транспортування і реалізація), визначення проблемних місць в процесах  і їх усунення.

 

НАССР дозволяє підприємствам:

 

-  забезпечити стабільно високий рівень безпеки харчових продуктів, і завдяки довірі споживачів в умовах зростаючої конкуренції зберегти і розширити свою частку на внутрішньому ринку України;

 

- розширити мережу споживачів продукції та вийти на зарубіжні ринки;

 

- підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечити розуміння всіма працівниками підприємства першорядної важливості аспектів безпеки продукції;

 

- належним чином керувати всіма небезпечними показниками, які загрожують безпеці харчових продуктів-попереджати, усувати або мінімізувати їх;

 

- гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх вживання в їжу;
- забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;

 

- зміцнити довіру споживачів, замовників і органів нагляду до продукції, що випускається і підвищити імідж підприємства;

 

Без системи НАССР зараз не обійтися:

 

- при проходженні тендерів на поставку продукції;

 

- при відправці продукції на експорт;

 

- при постачанні продукції до супермаркетів;

 

- при виробництві та реалізації продуктів дитячого харчування.

 

Дуже  важливо, щоб особи, які здійснюють впровадження системи безпечності харчової продукції , мали відповідні професійні знання для виконання таких функцій.

 

На жаль, на сьогоднішній день дуже мало кваліфікованих фахівців – експертів, технологів,  спеціалістів, знайомих з технологічними процесами виробництва, вимогами нормативних та законодавчих актів, які могли б допомогти у впроваджені системи у сфері діяльності підприємців.

 

Центр правової підтримки підприємництва організував відділ, який буде займатися питаннями впровадження системи  безпеки харчової продукції НАССР. До відділу входять висококваліфіковані спеціалісти, які мають досвід роботи на підприємствах харчової промисловості та у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, пройшли підготовку в Українському науково-дослідному центрі проблем стандартизації, сертифікації та якості Держспоживстандарту України та мають свідоцтва про навчання:  по системам управління якістю ДСТУ ISO серії 9000 та за ДСТУ ISO 22000:2006 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Практичні аспекти розроблення та впровадження», «НАССР. Вимоги ДСТУ 4161-2003» Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги, навчання за програмою «Методика та практика проведення робіт з стандартизації та управління якістю продукції»; курс навчання внутрішніх аудиторів системи менеджмента якості у відповідності зі стандартом  ISO  9001:2000 «Бюро ВЕРІТАС», яке сертифіковане міжнародним Реєстром Сертифікованих Аудиторів.

 

Організація проводить ознайомчі семінари та заняття з практичних питань по розробці та впровадженню системи.

 

Підприємці, ознайомлені з вимогами закону, усвідомлюючи необхідність впровадження системи, починають  відповідально відноситися до вимог закону і вже розпочали підготовку для впровадження системи у себе на підприємствах.

 

Більш детальну інформацію можете отримати у наших спеціалістів відділу впровадження системи безпеки харчової продукції НАССР.

 

Тел..  0679022987,   0956630038  Наталія Борисівна

Стоимость услуг

“Ценовая политика фирмы гибкая и приемлемая для клиентов.“

Оплата производится, в основном, по результату.

Стоимость услуг зависит от категории и сложности (трудоемкости) вопроса.